Co je úpadek

Úpadek je definován insolvenčním zákonem jako stav, kdy má dlužník alespoň dva věřitele, peněžité závazky alespoň 30 dnů po splatnosti a je v platební neschopnosti. O zjištění takového stavu rozhoduje soud. Soud také rozhodne o způsobu řešení úpadku. V případě fyzických osob to může být konkurs, nebo oddlužení.

Zásadním rozdílem mezi oddlužením a konkursem je, že v po úspěšném oddlužení nemusí dlužník hradit zbývající dluhy (které nebyly v oddlužení uhrazeny, nebo které nebyly přihlášeny), ale při skončení konkursu tato výhoda není.
Proč s námi?

  • Postará se o Vás advokát
  • Možnost emailové/telefonické konzultace
  • Možnost konzultace u Vás doma
  • Značné zkušenosti s pomocí lidem, jak se zbavit dluhů
Co je oddlužení?

Oddlužení je jedním ze sanačních způsobů řešení úpadku. Pokud Vám oddlužení bude schváleno, tak po 5 letech trvání oddlužení a plnění jeho podmínek stanovených insolvenčním soudem a insolvenčním zákoenm, budou Vaše v rámci oddlužení neuhrazené dluhy "odpuštěny" a Vy budete moci začít zcela znovu a bez dluhů. Je to jedinečná možnost, kterou právní řád České republiky umožňuje pro pomoc lidem v ekonomicky těžké situaci. Zákon rozlišuje dva způsoby oddlužení, splátkovým kalendářem a zpeněžením majetkové podstaty, přičemž není vyloučena ani kombinace obou způsobů.

Oddlužení neznamená, že postačuje úhrada jenom 30 % dluhů. Hranice 30 % je minimální hranice, kterou by měl dlužník uhradit, ale pokud je schopen uhradit více, tak uhradí více.

Podmínky oddlužení stanoví insolvenční zákona a lze je jednoduše shrnout takto:

  • dluhy nejsou z podnikání (od 1. 1. 2014 je možné mít za určitých podmínek i dluhy z podnikání)
  • máte více věřitelů (minimálně 2)
  • dluhy jsou alespoň 30 dnů po splatnosti
  • nejste schopni dluhy splácet
  • během 5 let trvání oddlužení jste schopni uhradit prostřednictvím splátkového kalendáře min. 30 % svých dluhů

Insolvenční správce
Mgr. et Mgr. Jan Parma
Mgr. et Mgr. je insolvenčním správcem zapsaným v seznamu vedeném Ministerstevem spravedlnosti ČR. Současně je také advokátem zapsaným v seznamu vedeném Českou advokátní komorou.
Povinnosti dlužníka v oddlužení

Pro úspěšné oddlužení splátkovým kalendářem je nutné mít dostatečný příjem. Pro jednoduchý výpočet výše možné srážky z příjmu lze použít kalkulačku na webu www.justice.cz provozovaném Ministerstvem spravedlnosti.

V případě neplnění povinností v rámci oddlužení splátkovým kalendářem, hrozí zrušení oddlužení a prohlášení konkursu.

Zpeněžování majetku dlužníků

Zde naleznete konkrétní případy insolvence řešené naší kanceláří ISIR

Kontakty
Kontaktujte nás

Tel: + 420 777 316 194

Email: info@brnobankrot.cz

Pobočky insolvenční kanceláře:

Brno, Rašínova 103/2, PSČ 602 00

úřední hodiny v úterý 9-15hod

Tábor, Pintova 2548, PSČ 390 01

úřední hodiny ve čtvrtek 8-14hod

Karviná, U Farmy 1296/1e, PSČ 734 01

úřední hodiny v pátek 12-18hod

Nymburk, Boleslavská třída 398, PSČ 288 02

úřední hodiny ve středu 10-16hod